Vårt syfte

Syftet med nätverket är att vi skall bli ännu bättre på det vi gör och med olika erfarenheter finns en mycket bred och gedigen kunskapsbank. Som grupp är vi starka i frågor där man som enskild kan behöva stöd.

Varje medlem har många års erfarenhet av hisskonsultyrket och branscherfarenhet inom området. Vi är utbildade inom entreprenadjuridik och fortbildar oss löpande i de ämnen som är aktuella, såväl tekniska som juridiska. Vidare ser vi till att regelbundet besöka entreprenörer och tillverkare i syfte att hålla oss uppdaterade när det gäller nya produkter.

Oberoende hisskonsulter

Alla medlemmar i Hisskonsultgruppen är oberoende vilket innebär att vi bara åtar oss uppdrag från beställarsidan. Inga uppdrag utförs åt hissentreprenörer. Vi har uppfattningen att det är mycket svårt att förhålla sig lojal i arbetet mellan beställare och entreprenör om man åtar sig uppdrag åt båda parterna. Därför har vi valt en mycket tydlig och enkel hållning i den här frågan.

Att vi är oberoende är bra för dig som beställare. Genom vår tydliga hållning kan du som beställare alltid vara säker på att vi inte låter oss påverkas av andra faktorer än de som är bäst för dig.

En hisskonsult i hisskonsultgruppen arbetar som teknisk och juridisk rådgivare inom området hissar, rulltrappor och andra motordrivna anordningar som används för att transportera personer eller gods.
Teknisk utredning

En teknisk utredning är till för att bedöma varför ett objekt inte fungerar. Är det ett enkelt tekniskt fel eller krävs det mer omfattande modernisering?

Projektering

Vid installation av nytt objekt eller modernisering av ett befintligt utför vi projektering och upprättar en beskrivning över vad som behöver göras och hur det skall utföras.

Projektledning

Som projektledare företräder vi beställaren gentemot entreprenören i tekniska såväl som entreprenadjuridiska frågor. Detta avlastar er som beställare och de problem som kan dyka upp handläggs snabbt och korrekt.

Entreprenadbesiktning

Vi utför alla former av entreprenadbesiktningar. De olika besiktningarna är kontrollfasen i en entreprenad och säkerställer att inga detaljer glöms bort samt att entreprenaden blir utförd i enlighet med vad som är upphandlat.

Avtal

Vi hjälper även till då avtal behöver tecknas eller om ett befintligt avtal behöver omförhandlas eller tolkas.

Övrigt

Förutom ovanstående uppdrag finns det en hel del andra frågor som vi kan hjälpa till med.

Håkan Gummesson Hisskonsult AB

Håkan Gummesson

Årdalavägen 122 , 124 32 Bandhagen

Tel: 070 579 68 27

Krister Hag Hisskonsult AB

Krister Hag

Runövägen 10, 122 37 Enskede

Tel: 08 659 07 43, 070 312 20 30

SCHJELDERUP Hisskonsult AB

Lars Schjelderup

Västbovägen 11, 182 35 Danderyd

Tel: 08 755 00 70

Mohlén Konsult AB

Jan-Erik Mohlén

Båtsmansvägen 23, 149 31 Nynäshamn

Tel: 070-6501447

Hisskonsulterna

Jan Larsson

Klubbvägen 5, 182 57 Danderyd

Tel: 072-5666677

Hisskonsulterna

Kristofer Gyllensvärd

Klubbvägen 5, 182 57 Danderyd

Tel: 072-7078100

Hisskonsulterna

Mattias Högman

Nordengatan 11, 752 64 Uppsala

Tel: 070-5143680